Подход и реализация на изследователски проект

  • ID: 285

Курсът е предназначен за магистри и докторанти в областта на музиката и за всички желаещи да се запознаят с особеностите при реализацията на изследователски проект.

Прочетете повече

Солфеж – Слухово аналитична практика

  • ID: 283

Курсът има за цел да разшири уменията на обучаваните за слухов анализ и диктовка на базата на съвременните технологии.

Прочетете повече

Взаимодействие между класическа и съвременна хармония в хроматиката

  • ID: 282

Курсът проследява взаимодействията между класическа и съвременна хармония в хроматиката като гранични явления от двете страни.

Прочетете повече

Въведение в психоакустиката

  • ID: 281

Психоакустиката е мултидисциплинарна област, която изследва отношенията между акустичните обекти във физическия свят и перцептивните слухови обекти. По конкретно, тя се занимава с начините на взаимодействие на физиката и физиологията, в процеса на създаване на звукови усещания и възприятия. Разбирането на психоакустиката е важно за всички, които се обучават или работят в сферата на звука.

Прочетете повече

Цифров интерфейс за музикални инструменти (MIDI)

  • ID: 275

Изучаването на MIDI e особено важно за студентите по звукорежисура, както и за всички, които работят с апаратура, в която се използва MIDI технология.

Прочетете повече