Музикалнофолклорна диалектология

  • ID: 276

Курсът по музикалнофолклорна диалектология има за цел да формира теоретични знания и практически умения за разпознаване и работа с музикален фолклор от различните области в България. Учебното съдържание включва девет учебни и два тестови модула.

Прочетете повече

Основи на класическата хармония

  • ID: 147

Курсът Основи на класическата хармония е с теоретична и практическа насоченост. Включва лекционни материали, практически примери и източници за допълнителна информация, както и задачи за самостоятелна подготовка. Изложеният материал в теоретичната част е разработен на основата на най-новите научни изследвания в областта на хармонията в музикалната теория.

Прочетете повече