Информационна работна среща на екипа за управление на проекта

Във връзка с реализирането на ПРОЕКТА Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение (АЦЕДО) в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’, екипът за ръководство, организация и администриране на проекта има удоволствието да ви покани на ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА за стартирането на Дейност 4 ‘Разработване на електронни учебни модули за дистанционно обучение и необходимите за тях електронни и мултимедийни помагала’ и Дейност 5 – ‘Разработване на учебни планове и програми за дистанционно обучение’ по проекта.

Срещата ще се проведе на 19 юни 2013 г. /сряда/ от 14.00 часа в зала №55.