СЕМИНАР по проекта

Екипът на проекта има удоволствието да Ви покани да вземете участие в семинар на тема: РАБОТА СЪС СОФТУЕРНАТА ПЛАТФОРМА НА АЦЕДО ОТ ВХОДНА ПОЗИЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ.

Прочетете повече

Информация за софтуерната платформа по проекта

Софтуерната платформа за провеждане на електронно и дистанционно обучение по проекта е отворена за достъп. Електронните учебни модули ще бъдат достъпни само за студентите, които са записани за летния семестър на учебната 2013/2014.

Прочетете повече

Последна седмица с обучения по проекта

Във връзка с изпълнението на Дейност 3 по проекта, Ви уведомяваме, че ще се проведат последните обучителни курсове за Изработване на учебни модули и материали за електронно и дистанционно обучение и за Работа със специализирания софтуера за дистанционно обучение.

Прочетете повече

Изработено е лого на АЦЕДО

Екипът за управление на проекта има удоволствието да Ви представи логото на АЦЕДО, което е финансирано по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 ‘Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование’ за реализирането на проекта.

Прочетете повече

Информационна работна среща на екипа за управление на проекта

Във връзка с реализирането на ПРОЕКТА, екипът за ръководство, организация и администриране на проекта има удоволствието да ви покани на ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА за стартирането на Дейност 4.

Прочетете повече

Стартират обученията по проекта

На 4 март 2013 стартират обученията за преподавателите и администрацията на НМА, предвидени по проект BG051PO001-4.3.04-0055 Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение (АЦЕДО) в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’.

Прочетете повече

Проведе се информационна среща за стартирането на проекта

На 07.11.2012 в зала №48 на НМА се проведе ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА за стартирането на проекта Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение (АЦЕДО) в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’.

Прочетете повече