Гл. ас. д-р Весела Наумова

Гл. ас. д-р Весела Наумова завършва Средно музикално училище ‘Любомир Пипков’ със специалност ‘Пиано’ и Национална музикална академия ‘Проф. Панчо Владигеров’ със специалност ‘Музикознание’.

Прочетете повече

Проф. д-р Наташа Япова

Проф. д-р Наташа Япова завършва Музикалната академия през 1975 със специалност Музикознание. 1976-1981 – частни занимания по теология, история и естетика на музиката с Трифон Силяновски и Слав Кожухаров. Последователно хоноруван асистент, преподавател, доцент (1998) и професор (2003) по история на музиката.

Прочетете повече

Доц. д-р Мануела Бончева

Доктор по Музикознание и Музикално изкуство. Тема на дисертацията ‘Български традиционни инструменти и инструментални практики като обект на етномузикологията’. Завършва висше образование през 1993, специалност – музикална педагогика в АМТИ в Пловдив.

Прочетете повече

Проф. д-р Емилия Коларова

Проф. д-р Емилия Коларова завършва Музикалната академия в София със специалност музикознание при доц. д-р К. Беливанова. През 1985 защитава докторска дисертация на тема ‘Взаимодействия и паралели в развитието на българската и руската музикални култури (1878-1918)’ в Московската държавна консерватория при проф. д.и. И. В. Нестиев.

Прочетете повече

Доц. д-р Ангелина Петрова

Доц. д-р Ангелина Петрова завършва Националната музикална академия ‘Проф. Панчо Владигеров’ със специалност ‘Музикознание’ (1987). Защитава докторска дисертация на тема ‘Линеарни тенденции в съвременността, представени в обобщения световен опит и в музиката на автори от 70-те години’.

Прочетете повече

Проф. д-р Андрей Диамандиев

Проф. д-р Андрей Диамандиев завършва СМУ ‘Любомир Пипков’ със специалност пиано при Людмила Ченкова и Олга Кавлакова и НМА ‘Панчо Владигеров’ със специалност композиция при проф. Димитър Тъпков през 1988.

Прочетете повече

Проф. Теодора Павлович

Проф. Теодора Павлович родена в семейството на Петя Павлович – известен хоров диригент, създател на първата в България Хорова школа (Казанлък), и д-р Валентин Павлович. Заниманията си с музика започва на 6-годишна възраст (пиано, солфеж, пеене).

Прочетете повече