Продължават обученията по проекта

Бихме искали да ви уведомим, че продължават обученията за преподаватели и администрация по проект BG051PO001-4.3.04-0055 Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ‘Развитие на човешките ресурси’, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Курсовете се провеждат в Зали №54 и 55. Точен график се изработва след заявяване на желанията за обучение. Няма ограничение за възможния брой курсове. Молим да заявите желанието си за участие, чрез попълване на Заявление по образец.

ОБУЧЕНИЕТО Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

Заявяване на участие
E-mail: acedo@nma.bg
Телефони: 4409 752, 4409 776, 4409 782 – Николета Ненова, Кремена Ангелова, Мариян Георгиев
Административен център на проекта: НМА – стара сграда, зала №53, етаж 4, Всеки ден от 12.00 до 13.00
Учебен отдел: Всеки ден от 10.00 до 12.00, Николета Ненова

Предвидени са следните курсове
Обща компютърна грамотност
Работа с текстообработващи програми /Microsoft Office Word/
Работа с Microsoft Office Power Point
Работа в Интернет среда
Работа със звук и видео
Изработване на учебни модули и материали за електронно и дистанционно обучение
Обучения за работа със специализиран софтуер за дистанционно обучение