Проф. д-р Андрей Диамандиев

Професор по оркестрация, хармония и инструментознание.

Проф. д-р Андрей Диамандиев завършва СМУ ‘Любомир Пипков’ със специалност пиано при Людмила Ченкова и Олга Кавлакова и НМА ‘Панчо Владигеров’ със специалност композиция при проф. Димитър Тъпков през 1988.

Бил е помощник-диригент на Продан Проданов в самодейния хор към ДЗИ.

Член на Съюза на българските композиторите. Автор на две симфонии (№ 1 – изпълнена на прегледа ‘Млада българска музика’ 1989 от Видинската филхармония с диригент Андрей Андреев; №2 – на Празниците на Българската професионална музика’ 2000 под диригентството на Карлос Риасоело със Симфоничния оркестър на БНР), Струнен квартет (изпълнен на ‘Нова българска музика’ 1996’ от квартет на Новислав Михайлов), Соната за пиано (записана и изпълнена от Михаил Славов на Международния фестивал ррIANISIMO’2002), Соната за цигулка и пиано (2006). Автор на музика към филма ‘Златният нож’ от никарагуанския режисьор Мигел Родригес. Член на Съюза на триболозите.

От 1993 последователно хоноруван и щатен асистент по инструментознание и оркестрация, както и по хармония към катедра ‘Музикалнотеоретични дисциплини’.

През 2003 докторат на тема ‘Функционални явления на границите на мажоро-минорната тонална система’. От 2005 – главен асистент по хармония, инструментознание и оркестрация. В момента преподава и трите дисциплини във всички факултети на НМА. От 2007 – доцент по инструментознание и оркестрация. Хабилитационният му труд ‘Оркестровохармонични проблеми на постмодернизма в творчеството на Дьорд Лигети’ е публикуван в Музикални хоризонти, 2007, № 1-4.

Публикации
‘Интерфункционални тонови и акордови отношения’ (Контакт’98), ‘Влияние на интерфункциите върху спецификата на функциите в контекста на мажоро-минорната тонална система’ (Контакт ’99), ‘Интерфункционални тонови и акордови отношения извън границите на мажоро-минорната тонална система’ (Контакт ‘2000). ‘Интерфункционални акордови отношения в контекста на мажоро-минорната тонална система’ (Музикални хоризонти, 2000, № 9). ‘Интерфункционалният подход в Шестата клавирна соната на Скрябин’ (В: Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. СМС, С., 2003), ‘Хармонията на Шюц – прозрение в бъдещето’ (В: От ранния барок до зараждащия се класицизъм. СМС, С., 2005), ‘Оркестровохармонични решения в Симфония №2 на Божидар Абрашев’, ‘325 години европейскиа валдхорнова школа’.