Проф. д-р Наташа Япова

Проф. д-р Наташа Япова завършва Музикалната академия през 1975 със специалност Музикознание. 1976-1981 – частни занимания по теология, история и естетика на музиката с Трифон Силяновски и Слав Кожухаров. Последователно хоноруван асистент, преподавател, доцент (1998) и професор (2003) по история на музиката.

От 1976 редактор в сп. ‘Музикални хоризонти’, издание на СБМТД; 1991-1994 – отговорен редактор, от 1998 – член на редолегията и редакционната група на списанието. Един от инициаторите и научен редактор на български преводи на паметници на музикалната наука (Карл Филип Емануел Бах. Опит върху правилния начин да се свири на пиано. Ч.1. – Музикални хоризонти, 1982, № 15; Жан-Филип Рамо. Трактат за хармонията. – Музикални хоризонти, 1983, №17/18, №19/20 и др.). Научен редактор на българските преводи на: Ю. Холопов. Проблеми на музикалната наука. Ч 1, 2. – Муз. хоризонти, 1985, №17/18, 19/20; М. Соломон. Бетховен. София, 1987; Улрих Михелс. Атлас Музика. Ч. 1. Пловдив, 2000. Член на Съюза на българските композитори. Докторска дисертация: ‘Въпроси на типологията на музикалната историография’ (1996); хабилитационен труд: ‘За реконструкцията на историческия музикален факт. Основания и критерии’ (1997).

Книги
Музиката от началото на ХХ век: опит върху историческия смисъл.София, Просвета, 2003.
Три лекции: Моцарт. Шостакович. – Музикални хоризонти, извънреден брой, 2006.

Статии
Трифон Силяновски и категорията композитор в българската музика. – Български музикални хроники, 1998, № 4, 21-27.
Да избереш серията. (‘Изкуството на серията от Иван Спасов’). – Българско музикознание, 1999, №2, 134-135.
Седем песни по Клеман Маро на Енеску и традицията на френската melodie. – Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. Бела Барток, Джордже Енеску, Димитър Ненов. Фондация ‘ММФ ‘Софийски музикални седмици’, София 2002, 42-47.

Към един нов музикалноисторически възглед за българската национална музикална школа. Кутевият ‘Герман’ между традицията и модерността. – В: Нови идеи в музикознанието. София, СБК, 2004, 166-184.

Историческа критика на идеята за националната идея в българската музика. – В: Националната идея в европейското музикално творчество през ХХ век. Фондация ‘Панчо Владигеров’, София, 2004, 5-9.

Добри Христов и Антонин Дворжак – паралели на националната идея в музиката. – В: Добри Христов и българският ХХ век. БАН, София, 2005, 167-173.

Анастас Стоянов в контекста на своето време. Шумен, 2005, 13-16.

Бела Барток и фолклорният национализъм в българското музикално творчество. – Барток днес. Orange Factory. София, 2007, 46-50.