СЕМИНАР по проекта

Екипът на проект BG051PO001-4.3.04-0055 Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение (АЦЕДО) в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в семинар на тема: РАБОТА СЪС СОФТУЕРНАТА ПЛАТФОРМА НА АЦЕДО ОТ ВХОДНА ПОЗИЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ, който ще се проведе на 11 април /петък/ от 10.00 до 15.30 часа в зала №48.