Курсът проследява взаимодействията между класическа и съвременна хармония в хроматиката като гранични явления от двете страни. Студентите се обучават да разграничават двата типа хармония в дълбочина чрез примери, таблици (с възможно най-голям брой характерни и не толкова характерни акорди за двата типа хармония), задачи, каденци и цифровани басове на границите и предела на класическата хармония. Задачите и каденците в съвременната хармония се дават във формата на пиеси и каденци, написани от обучаващите се в определени хармонични стилове, в които могат да се открият посочените гранични явления. Така студентите ще се научат да навлизат по-дълбоко в хармоничните стилове чрез различни хармонични практики и анализи.

Преподавател: проф. д-р Андрей Диамандиев
Проф. д-р Андрей Диамандиев е преподавател в НМА от 1993 г. по дисциплините инструментознание, оркестрация и хармония към катедра ‘Теория на музиката’. През 2003 г. защитава докторат на тема: ‘Функционални явления на границите на мажоро-минорната тонална система’. Хабилитационният му труд ‘Оркестровохармонични проблеми на постмодернизма в творчеството на Дьорд Лигети’ е публикуван в Музикални хоризонти, 2007, № 1-4.

Други по-важни публикации: ‘Интерфункционални тонови и акордови отношения’ (Контакт’98, ‘Интерфункционални тонови и акордови отношения извън границите на мажоро-минорната тонална система’ (Контакт ‘2000). ‘Интерфункционални акордови отношения в контекста на мажоро-минорната тонална система’ (Музикални хоризонти, 2000, № 9) и др.

Член на Съюза на българските композиторите. Автор на две симфонии, камерни творби, както и на музиката към филма ‘Златният нож’ от никарагуанския режисьор Мигел Родригес.