Психоакустиката е мултидисциплинарна област, която изследва отношенията между акустичните обекти във физическия свят и перцептивните слухови обекти. По конкретно, тя се занимава с начините на взаимодействие на физиката и физиологията, в процеса на създаване на звукови усещания и възприятия. Разбирането на психоакустиката е важно за всички, които се обучават или работят в сферата на звука.

Курсът дава основни познания в областта на психоакустиката, като запознава с начина по който човешкият слух възприема звуковата околност. Разгледана е анатомичната и функционална структура на слуховата система и ролята й за превръщането на физическите свойства на звука в психоакустични качества на възприятието. Характеризирани са основните качества на възприятието и локализационните механизми на слуха. Теоретичната материя е илюстрирана с фигури, таблици, звукови примери и интерактивни приложения.

Преподаватeл: Гл.ас. Кремена Ангелова
Гл.ас. Кремена Ангелова е преподавател в специалност ‘Звукорежисура’ на НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’ от 1995. Работи като звукорежисьор и музикален продуцент в звукозаписни продукции у нас и в чужбина. От 2001 води курс по Психоакустика, насочен към музиканти и звукорежисьори. Има научни публикации в областта на пространственото аудио и участия в професионални международни форуми. Автор и член на екипа за управление на проект Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’.