Курсът има за цел да разшири уменията на обучаваните за слухов анализ и диктовка на базата на съвременните технологии, като по този начин ги доближи максимално до условията на съвременната музикално-изпълнителска практика, в която динамиката и адекватните професионални реакции, както и възможността за слухов анализ и компетентност са от съществено значение.

Учебните модули имат за цел усвояване на елементите на тоналния синтаксис и форми на базата на специфични задачи, както и разширяване на обхвата на хармоничния анализ и хармоничния слух в условията на различни музикални стилове и различни музикални състави. Важна задача в курса е свързването на слуховия анализ с теоретичните понятия за хармония и стил в контекста на различните музикално-исторически епохи, композиционни и изпълнителски стилове и интерпретация.

Преподаватeл: доц. д-р Ангелина Петрова
Доц. д-р Ангелина Петрова има научни и преподавателски достижения и интереси в следните области: солфеж, теория на съвременната музика, музикална херменевтика, съвременна българска музика. През 1993 защитава докторска дисертация, а през 1997 специализира в Института по музикознание към Виенския университет при Гернот Грубер

Монографията й ‘Композиторът Лазар Николов’ (2003) й носи награда ‘Златното петолиние’ и Първа награда на Съюза на българските композитори. Друго значимо нейно издание е ‘Солфежът и композиционните методи на ХХ век’, С., 2008.

Автор на поредица статии и студии на тема – съвременни идеи и методи в солфежа, съвременни композиционни теории, музикалнопопулярни и критически статии. Публикации в чужбина – в престижната енциклопедия Musik in Geschichte und Gegenwart (Al. Wladigerov, M. Goleminov, F. Palikrusheva, L. Georgiev).