Музикалнофолклорна диалектология

  • ID: 276

Курсът по музикалнофолклорна диалектология има за цел да формира теоретични знания и практически умения за разпознаване и работа с музикален фолклор от различните области в България. Учебното съдържание включва девет учебни и два тестови модула.

Прочетете повече