Подход и реализация на изследователски проект

  • ID: 285

Курсът е предназначен за магистри и докторанти в областта на музиката и за всички желаещи да се запознаят с особеностите при реализацията на изследователски проект.

Прочетете повече