Въведение в психоакустиката

  • ID: 281

Психоакустиката е мултидисциплинарна област, която изследва отношенията между акустичните обекти във физическия свят и перцептивните слухови обекти. По конкретно, тя се занимава с начините на взаимодействие на физиката и физиологията, в процеса на създаване на звукови усещания и възприятия. Разбирането на психоакустиката е важно за всички, които се обучават или работят в сферата на звука.

Прочетете повече