Солфеж – Слухово аналитична практика

  • ID: 283

Курсът има за цел да разшири уменията на обучаваните за слухов анализ и диктовка на базата на съвременните технологии.

Прочетете повече

Взаимодействие между класическа и съвременна хармония в хроматиката

  • ID: 282

Курсът проследява взаимодействията между класическа и съвременна хармония в хроматиката като гранични явления от двете страни.

Прочетете повече

Основи на класическата хармония

  • ID: 147

Курсът Основи на класическата хармония е с теоретична и практическа насоченост. Включва лекционни материали, практически примери и източници за допълнителна информация, както и задачи за самостоятелна подготовка. Изложеният материал в теоретичната част е разработен на основата на най-новите научни изследвания в областта на хармонията в музикалната теория.

Прочетете повече